Legislatie

LEGISLAȚIE UNESCO

  1. Convenția despre Protecția Patrimonului Mondial Cultural și Natural”, aprobată în 1972 și adoptată în România prin Decretul nr. 187/1990
  2. Hotărârea de Guvern nr. 493 din 1 aprilie 2004 pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea monumentelor istorice înscrise în Lista Patrimoniului Mondial si a Metodologiei privind elaborarea și conținutul-cadru al planurilor de protecție și gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista Patrimoniului Mondial
  3. Hotărârea de Guvern nr. 1268 din 2010 privind aprobarea Programului de protecție și gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial UNESCO.
  4. Ordonanța de Guvern nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecție a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, publicată în Monitorul Oficial, nr. 45 din 31 ianuarie 2000