Legislatie SPAMI

LEGISLAȚIE SPAMI

• Legea nr. 422 / 18 Iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr.182/ 2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea 378/2001- pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national
• Legea 564/2001 – pentru aprobarea OG 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial
• Hotărârea Guvernului Romaniei nr.1237/2012 privind inscrierea unui monument istoric, cuprins in Lista patrimoniului mondial UNESCO, in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National; precum si transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National in administrarea Consiliului Judetean Hunedoara;
• Ordonanța Guvernului nr.43/2000, privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice, ca zone de interes national, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
• Ordonanța Guvernului nr.47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, cu modificările și completările ulterioare;