Regulament vizitare

                                                                         Anexa la
Hotărârea nr.186/2016 a
Consiliului Județean Hunedoara
 

Regulament  de   vizitare
a monumentului istoric Sarmizegetusa Regia- Grădiştea de Munte

 

            Art.1

(1) Accesul turiştilor în interiorul zonei administrate este permis numai prin locurile și pe traseele stabilite şi marcate.

(2) Zona administrată cuprinde: situl arheologic în suprafață de 18,3 ha înscris în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO sub nr. 960-1999 și înscris in Cartea Funciară nr. 60463 a comunei Orăștioara de Sus (conform HG 1237/2012),  parcarea situată la km 36+525 pe DJ 705A precum și zona pietonală  instituită pe sectorul de drum cu lungimea de 845m din drumul județean DJ 705A cuprins între km 36+525 – 37+370, (conform HCJ Hunedoara 115/2016).

Căile de acces spre zona administrată sunt următoarele:

a) Cale de acces principală: parcarea situată la km 36+525 pe DJ 705A – zona pietonală a DJ 705A  – casa de bilete;

b) Cale de acces secundară: drumul de acces către Godeanu – cabana arheologilor – zona sacră – casa de bilete;

Traseele de  vizitare sunt următoarele:

a) Traseul de vizitare nr. 1: poarta de vest – cale de acces poarta de est – zona sacră – turnul pentagonal și retur;

b) Traseul de vizitare nr. 2 – poarta de vest – calea de acces dreapta spre  atelierul monetar – poarta de sud – poarta de est  și retur;

(3) Programul de vizitare la Sarmizegetusa Regia:

a) în perioada 1 mai – 30 septembrie, zilnic între orele 09.00 şi 20.00;

b) în perioadele 1 martie – 30 aprilie şi 1 octombrie – 30 noiembrie, zilnic între orele 09.00 și 18.00;

c) în perioada 1 decembrie – 28/29 februarie, zilnic între orele 10.00 şi 15.00 doar dacă starea vremii permite acest lucru.

(4) Ultima intrare a turiştilor în zona administrată se face cu 30 de minute înaintea orei închiderii.

          Art.2. Folosirea în scop comercial a imaginilor fotografiate sau filmate în zona administrată, indiferent de suport, nu este permisă decât cu acordul prealabil al conducerii Serviciul Public de Administrare a Monumentelor Istorice organizat în subordinea Consiliului Judeţean Hunedoara şi cel al Ministerului Culturii, prin Direcţia Judeţeană Pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Hunedoara, în condiţiile prevederilor legislative în vigoare.

          Art.3. Organizarea de adunări publice, manifestări de orice natură,  activităţi culturale, sportive sau de orice fel în interiorul zonei administrate se face numai cu aprobarea conducerii Serviciul Public de Administrare a Monumentelor Istorice organizat în subordinea Consiliului Judeţean Hunedoara şi a Ministerului Culturii, avizată de Institutul Patrimoniului Naţional prin Direcţia Judeţeană Pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Hunedoara, în condiţiile prevederilor legislative  în vigoare.

            Art.4. Vizitatorii sitului arheologic au următoarele obligații:

a) să achite taxele aferente vizitării zonei administrate, stabilite prin hotărârea Consiliului Județean Hunedoara, indiferent de direcţia din care pătrund în incinta monumentului, și să nu prezinte la control bilete cumpărate în alte zile decât ziua vizitării zonei administrate;

b) să nu modifice ori să nu degradeze panourile informative, marcajele, indicatoarele, construcţiile, împrejmuirile sau orice alte amenajări aflate în perimetrul zonei administrate;

c) să arunce deşeurile doar în locurile special amenajate;

d) să nu aprindă focul, torțe, lumânări, candele sau orice alt obiect cu flacară deschisă în incinta zonei administrate ori în imediata apropiere a zidurilor cetății;

e) să respecte orarul de vizitare al zonei administrate și să nu pătrundă în incinta zonei administrate, din nici o direcție, în afara programului de vizitare afișat și publicat cu excepția persoanelor care tranzitează zona administrată pe traseul turistic către Vf. Godeanu, traseu marcat cu cruce roșie ;

f) să parcheze autovehiculele numai în zonele special amenajate în acest scop și cu respectarea marcajelor pentru parcare;

g) să nu pătrundă și să nu circule pe tronsonul de drum pietonal pavat de 845 m din drumul județean cuprins între km 36+525 la km 37+370 cu autovehicule, motociclete, mopede, sau orice alt tip de vehicule, fie cu autopropulsie fie cu tracțiune animală, cu excepția acelora care transportă persoane cu dizabilități locomotorii și a vehiculelor utilitare autorizate și a celor pentru intervenții;

h) să nu pătrundă și să nu circule în interiorul zonei administrate cu autovehicule, motociclete, mopede, biciclete, role, sau orice alt tip de vehicule, fie cu autopropulsie fie cu tracțiune animală;

i) să folosească pentru satisfacerea necesitãţilor fiziologice doar locurile special amenajate, în mod civilizat și respectând normele igienice afișate;

j) să nu foloseascã produse de igienã personalã în interiorul zonei administrate;

k) să nu îndepărteze, să nu rănească ori să nu distrugã vegetaţia, plantele, animalele, rocile sau orice alte elemente ale cadrului natural şi/sau construit din zona administrată;

l) să nu profaneze monumentul istoric prin postarea sau înscripţionarea unor semne sau mesaje în interiorul zonei administrate;

m) să păstreze liniştea şi sã nu deranjeze alţi vizitatori prin strigăte, producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument muzical sau prin manifestări care afectează imaginea zonei administrate;

n) să nu arunce ţigări, chibrituri sau orice alte obiecte în alte locuri decât în cele special amenajate;

o) să nu campeze, să nu desfășoare activități de picnic sau plajă și să poarte o ținută decentă pe parcusrsul vizitării în interiorul zonei administrate;

p) să nu introducă și să nu consume băuturi alcoolice pe timpul vizitării în incinta zonei administrate;

q) să folosească numai locurile de odihnă special amenajate în mod civilizat și să nu se așeze pe sol sau pe alte echipamente (șezlong, scaun, hamac, saltea de orice tip, etc.) în incinta zonei administrate însoțit de refuzul de a se ridica de pe acestea sau de a utiliza locurile de odihnă în mod civilizat;

r) să nu organizeze și să nu participe, în incinta zonei administrate, la ceremonii religioase sau ezoterice, ședințe de yoga, spiritism sau de vindecare si purificare, fără aprobarea prealabilă a conducerii Serviciul Public de Administrare a Monumentelor Istorice;

s) să nu escaladeze și să nu se așeze pe monumente, ziduri sau elemente din piatră depozitate sau căzute din structura monumentelor (ziduri, temple, alte construcții, etc.) în incinta zonei administrate;

t) să nu se abată de la traseele marcate pentru vizitarea monumentului și să nu patrundă în interiorul templelor delimitate de imprejmuirile antice;

u) se interzice expunerea spre vânzare ori vânzarea de mărfuri sau orice alte produse precum și practicarea actelor de comerţ în incinta zonei administrate fară acordul prealabil al administratorului;

v) se interzice filmarea cu ajutorul dronelor ori ridicarea în aer a dronelor în incinta  zonei administrate fără aprobarea prealabilă a conducerii  Serviciul Public de Administrare a Monumentelor Istorice;

            Art.5.(1) Următoarele fapte constituie contravenție și se sancționează după cum urmează:

a) nerespectarea dispoziţiilor art.4, lit. a), c), f), i), j), n), și t) cu amendă de la 100 lei la 200 lei;

b) nerespectarea dispozițiilor art.4, lit. g), q) și p),  cu amendă de la 300 lei la 600 lei;

c) nerespectarea dispozițiilor art.4, lit. e), k), m), și o) cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei;

d) nerespectarea dispozițiilor art.4 b), d), h), l), r) , s), u) şi v) cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei

(2) Constatarea contravenţiilor la prezentul regulament de vizitare şi aplicarea sancţiunilor prevãzute la alin. (1) se face prin  împuterniciți ai Președintelui Consiliului Județean Hunedoara, stabiliți prin dispoziția acestuia.

(3) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de constatare a contravenţiei ori, dupã caz, de la data comunicãrii acestuia, jumãtate din minimul amenzii prevãzute la alin. (1), agentul constatator având obligația de a menționa despre aceastã posibilitate în procesul-verbal de constatare a contravenţiei, anexă la prezentul regulament.

            Art.6. Dispoziţiile referitoare la contravenţii prevãzute la art. 5 se completeazã cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã prin Legea nr. 180/2001, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.