Localizare

Cum se ajunge la Sarmizegetusa Regia

Antica SARMIZEGETUSA REGIA se află în localitatea Grădiștea de Munte, comuna Orăștioara de Sus (județul Hunedoara)

Accesul se poate face din două direcții principale:

1) Orăștie (pe DJ 705A) prin localitățile : Căstau – Beriu – Sereca – Orăștioara de Jos – Bucium – Orăștioara de Sus – Ludeștii de Jos – Costești – Grădiștea de Munte

2) Călan (pe DJ 668A și DJ 705 J ) prin localitățile : Ohaba Streiului – Chitid – Ocolișu Mic – Ludeștii de Jos – Costești – Grădiștea de Munte

Căile de acces spre zona administrată sunt următoarele:

a) Cale de acces principală : parcarea situată la km 36 + 525 pe DJ 705 A – zona pietonală a DJ 705 A – casa de bilete;

b) Cale de acces secundară : drumul de acces către Vf. Godeanu – cabana arheologilor – zona sacră – casa de bilete;

Coordonate geografice: N 45˚ 37ʹ 21ʺ , E 23˚ 18ʹ 36ʺ

Altitudinea medie : 1000 m

Cod in lista monumentelor istorice : HD – I -s- A-031900

Cod în repertoriul arheologic Național : 90397.1

Cod UNESCO: 906

PROGRAM de vizitare
a monumentului istoric Sarmizegetusa Regia – Grădiştea de Munte

Accesul turiştilor în interiorul sitului arheologic este permis numai prin locurile și pe traseele stabilite şi marcate.

Zona administrată cuprinde: situl arheologic în suprafață de 18,3 ha înscris în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO sub nr. 960-1999 și înscris in Cartea Funciară nr. 60463 a comunei Orăștioara de Sus (conform HG 1237/2012),  parcarea situată la km 36+525 pe DJ 705A precum și zona pietonală  instituită pe sectorul de drum cu lungimea de 845m din drumul județean DJ 705A cuprins între km 36+525 – 37+370, (conform HCJ Hunedoara 115/2016).

a) în perioada 1 mai – 30 septembrie, zilnic între orele 09.00 şi 20.00;

b) în perioadele 1 martie – 30 aprilie şi 1 octombrie – 30 noiembrie, zilnic între orele 09.00 și 18.00;

c) în perioada 1 decembrie – 28/29 februarie, zilnic între orele 10.00 şi 15.00 doar dacă starea vremii permite acest lucru.

 

Ultima intrare a turiştilor în zona administrată se face cu 30 de minute înaintea orei închiderii.